מבצעים
משרד ישעיהו 9 , רמת גן | טל: 6741019 - 03 | שבתאי בודניאצקי, נייד: 2807818 - 052
מבצעים

בדים לוילונות במחירי חיסול מלאי כל הקודם זוכה.

כל הבדים עד גמר המלאי , בדים סוג א , עודפים . מחירי הבדים בין 30-50 ש"ח .